Kedvezményezett neve:

SATRAX Elektronic Telekommunikációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:

Redundás KIF hálózati adatgyűjtő és elemző rendszer létrehozása

Projekt azonosítószáma:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00156

Szerződött támogatás összege:

353.681.291.- Ft.

Támogatás mértéke:

68,95%

Projekt tartalmának bemutatása:

Az áramhálózatok sajátosságait figyelembe véve, jelenleg nem áll rendelkezésre olyan megoldás, amely alkalmas az áramhálózatokon végbemenő, egymástól függő és egymástól független folyamatok egyidejű vizsgálatára, annak a megoldására, hogy megkeressük azokat a rejtett, nehezen lokalizálható szakaszokat ahol a veszteségek többszörösei lehetnek a rendszer egészére jellemzőnek, és amelyek fizikai karbantartásával, felújításával az optimálishoz közelibb állapotúvá tehető a hálózat fizikai struktúrája. Különösen jelentkezik ez a probléma a lokális villamoshálózatokon, gyártelepeken, közvilágítási rendszerekben, ahol a legtöbb esetben több évtizede fejlődő hálózatok üzemelnek. Komplex monitoring rendszer hiányában az áramhálózatok teljes áttekintése, a folyamatok követése és elemzése a hálózat dinamizmusának vizsgálata céljából nem megoldható. Bizonyos esetekben az optimális – de még az optimálishoz közeli – működtetés sem tud megvalósulni, mert nem felderíthetők a hálózaton történő komplex jelenségek. Lényeges korlátozó feltétel (sajátosság), hogy az áramhálózatok elemeinek életkora és műszaki jellemzői eltérőek, továbbá nem megoldott a szükséges fejlesztések tervezésének alapját szolgáló adathalmazok strukturált összegyűjtése, elemzése, ahogy a műszaki-gazdasági szempontú javaslattételi eljárások leírása sem. A hálózatokon történő energiatovábbítás méréssel, és speciálisan erre a célra fejlesztett eszközökkel történő adatgyűjtéssel, valamint adatelemzéssel történő követése lehetővé teszi többek közt a lokális napenergia-termelés, a szabálytalan, jogosulatlan hálózati kapcsolódás(ok) okozta (feszültség- és teljesítmény-) ingadozás globális rendszerre gyakorolt hatásának megismerését. A hibák felderítése, a működés rendellenességeinek vizsgálata, a problémák feltárása és kezelése pontosan, célzottan oldható meg még olyan esetekben is, amikor azok oka(i) összetett eredetre vezethetők vissza. A valós rendszereken végzendő mérések és elemzések lefolytatásához megfelelő mennyiségű és megbízhatóságú adatra van szükség, melyet az egyedileg tervezett és gyártott eszközök biztosítanak. A kifejlesztésre kerülő eszközök és algoritmusok segítségével fixen telepített és alkalmilag elhelyezett megoldásokkal egyaránt lehetséges módon az elektromos hálózatok üzemeltetői képet kaphatnak a hálózat állapotáról, az üzemzavarok és problémák sajátosságairól, ezáltal lehetőség nyílik a fejlesztési irányok pontos meghatározására is.
Létrehozunk egy olyan, teljesen kész, azonnal alkalmazható eszközrendszert, amely segítségével hatékonyan megkereshetők a veszteségi források, hálózati zavarokat okozó tényezők, és azok kiküszöbölése gyorsan és hatékonyan megvalósíthatóvá válik. A korábbi rendszerekhez képest kifejlesztésre kerülő rendszerünk nagy előnye, hogy közvetlenül a veszteségeket termelő kis szakaszokat és pontokat tudjuk megkeresni egy nagyobb hálózati tér dinamikájának vizsgálatával, speciális elemző módszerekkel.

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2023.12.31.